KULLANIM KOŞULLARI

Taraflar

Bu bölüm TradeAtlas (“TradeAtlas” veya “Biz”) ile TradeAtlas internet sitelerinin (www.tradeatlas.com, www.tradeatlas.net, www.importersatlas.com, www.tradeatlas.com.tr, www.importersatlas.net ) ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) (ücretli-ücretsiz ) genel ve kanuni sorumluluklarını içerir.

TradeAtlas üyelikleri 1 yıllıktır (365 gün).

TradeAtlas internet sitelerini kullanmadan önce aşağıda yer alan ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) TradeAtlas internet sitelerinin kullanımını ve anılan internet siteleri aracılığıyla TradeAtlas tarafından aşağıda tanımlanan hizmetlerin kullanımını düzenleyen Kullanım Koşullarını ve TradeAtlas Gizlilik Politikasını (ikisi birlikte aradaki Sözleşmeyi oluşturmaktadır) dikkatli bir sekilde okuyunuz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, TradeAtlas internet sitelerini herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşme, “Siz” veya “Kullanıcı” olarak adlandırılan TradeAtlas veritabanlarının veya TradeAtlas internet sitelerinin kullanıcısı ile “TradeAtlas”ın sahibi olan Ticaret Atlası Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında kurulmaktadır.

TradeAtlas Hizmetleri

Bu sözleşme, TradeAtlas tarafından aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

TradeAtlas, Ticaret Atlası Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketinin bir ürünü ve veritabanı adıdır. TradeAtlas internet siteleri tarafından verilen hizmetler ve TradeAtlas hizmetleri, TradeAtlas veritabanları, verileri ve ürünleri bu kullanım koşullarında TradeAtlas Gizlilik Politikasında toplu olarak “TradeAtlas Hizmetleri” olarak anılacaktır. İşbu belge sözleşmenin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır ve kullanım koşullarını belirtmektedir.

TradeAtlas ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, TradeAtlas ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

“TradeAtlas Hizmetleri”ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu belgede belirtilen şart ve koşulları anlamakta ve kabul etmektesiniz.

“TradeAtlas Hizmetleri”, merkezi olarak TradeAtlas tarafından yönetilen ve TradeAtlas tarafından kullanılan bir yöntemle derlenip, işlenip ve organize edilen ticari verileri ilgili diğer bilgi ve hizmetlerle birlikte sağlayan bir ticari bilgi hizmetidir.

“TradeAtlas Hizmetleri”nin büyük çoğunluğu herkese açık olmayıp belirli bir ücret karşılığı ücret ödeyen Siz veya kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ücretli veya üyelik gerektiren “TradeAtlas Hizmetleri”ne üye veya kayıt olmakla, bu Kullanım Koşullarını ve TradeAtlas Gizlilik Politikasını (sözleşmeyi) kabul edip onaylamaktasınız.

TradeAtlas, genellikle sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara “TradeAtlas Hizmetleri”ni (“TradeAtlas Hizmetleri” kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir. Diğer taraftan Kullanıcı, “TradeAtlas Hizmetleri”ni kullanmayı her an özel olarak bildirimde bulunmadan bırakabilir.

TradeAtlas tarafından kullanıcı adınızın ve şifrenizin kullanımının engellenmesi durumunda, TradeAtlas tarafından sunulan TradeAtlas Hizmetleri”ne veya diğer içeriklere erişminizin ve kullanımınızın engelleneceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

TradeAtlas, “TradeAtlas Hizmetlerini” şekil ve içerik itibariyle önceden haber vermeksizin, değiştirme ve ekleme hakkını saklı tutar. TradeAtlas, sağladığı hizmetlere tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.

TradeAtlas Hizmetleri, TradeAtlas’ın rakibi konumunda olan veya TradeAtlas ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.

“Kullanıcının” veya “Sizin” Yükümlülükleriniz

TradeAtlas internet siteleri aracılığıyla sunulan TradeAtlas Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili risk kullanıcılara/size aittir.

“TradeAtlas Hizmetleri”i sadece bu sözleşmedeki şartlar ve ilgili yasal alanlarda uygulanan kanun, yönetmelik, genelgeler veya diğer yasal mevzuatta benimsenmiş uygulamalar veya kuralların izin verdiği amaçlar için ve yasal çerçevede kullanmayı kabul etmektesiniz.

“TradeAtlas Hizmetleri”ni, ürünlerini ve bilgilerini hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, herhangi bir şekilde ticaretini yapmamayı, pazarlama yapmamayı, dağıtımını yapmamayı, yayımlamamayı, transfer etmemeyi, yeniden satmamayı veya otomatik olarak indirme-downloading yapmamayı kabul etmektesiniz (şirketin/kurumların iç kullanımı hariç).

TradeAtlas, TradeAtlas Hizmetlerine geçerli bir üyeliği olduğu sürece Size/Kullanıcıya, sadece kurum/organizasyon içi kullanıma yönelik bu sözleşmedeki hükümler çerçevesinde “TradeAtlas Hizmetleri”ne ulaşma ve kullanma imkanı veren kişisel ve transfer edilemez bir kullanım hakkı sağlamaktadır. Siz veya Kullanıcı, bu sözleşme ile sağlanan kullanım haklarını başkasına tahsis edemez, devredemez, satamaz, şirket/kurum içi kullanım dışında üzerinde tasarrufta bulunamaz ve özellikle Kullanıcı başka birisine TradeAtlas Hizmetlerinden yararlanması için anılan kullanım hakkını kullandırtamaz.

Kullanıcı ve Üye, “TradeAtlas Hizmetleri” tarafından sorulan tüm sorulara doğru cevap vermek sorumluluğundadır. Bazı “TradeAtlas Hizmetleri”ne erişmek için kayıt işlemleri veya “TradeAtlas Hizmetleri”ni sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. TradeAtlas’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

TradeAtlas tarafından sunulan hizmetlere ve söz konusu hizmetlerin bağlı olduğu sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

“TradeAtlas Hizmetleri”ni spamming veya yasa dışı istenmeyen pazarlama amaçlarıyla kullanmak kesinlikle yasaktır.

TradeAtlas’ın maruz kalacağı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere bu metin kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve ihlallere ilişkin olarak TradeAtlas’ın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

“TradeAtlas Hizmetleri” “olduğu gibi” verilmektedir ve TradeAtlas, işbu “TradeAtlas Hizmetleri”ne ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

TradeAtlas, internet sitelerinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer söz konusu sitelerde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse TradeAtlas bu konuda bir sorumluluk taşımaz.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir.

TradeAtlas, üyelik bilgilerinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, TradeAtlas hizmetlerini ticari amaçlar dışında hiç bir şekilde kötü amaçla kullanamaz.

Ücretlendirme ve Güvenlik

TradeAtlas hizmetlerinin ücretli kısmını kullanmak isteyen kullanıcıların, TradeAtlas paketlerinden satın almaları gerekmektedir.

Kredi kartı ve/veya herhangi bir satış kanalı ile yapılan yıllık TradeAtlas üyelik hizmet satışlarının (verilen siparişlerin) iadesi ve iptali bulunmamaktadır.

TradeAtlas Hizmetlerine erişmesi için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulması amacıyla Kullanıcının kredi kartı bilgileri talep edilebilir. Diğer benzer iletişim sistemleri gibi, internet üzerinden bilgi göndermede teknik takip riski bulunmaktadır. TradeAtlas, teknik takibi en aza indirmek için tüm normal önlemleri almasına rağmen, bu şekilde gönderilen bilginin riskinden Kullanıcı kendisi sorumludur ve TradeAtlas bu tür bilginin transfer güvenliğinde herhangi bir sorumluluk taşımaz.

TradeAtlas Hizmetlerine ulaşmak için, Kullanıcı TradeAtlas tarafından zaman zaman yayımlanan ek kullanım koşullarına uyar.

Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden TradeAtlas Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve TradeAtlas tarafından yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren TradeAtlas Hizmetlerine erişebilmek için Kullanıcı, TradeAtlas tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, TradeAtlas tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

“TradeAtlas Hizmetleri”ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için TradeAtlas’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden TradeAtlas’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla TradeAtlas’ta eriştiğiniz verileri TradeAtlas Gizlilik Poliitkası ve Kullanım Koşulları çerçevesinde kullanacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Kullanıcı, TradeAtlas'a belirttiği GTİP kodlarında ve ürünlerinde sınırsız sayıda firma profili indirebilir. Kullanıcının, TradeAtlas'a belirtiiği GTİP kodları ve ürünleri dışında ise download yapamaz.

Yıllık veri indirme hakkı yıllık tahsis edilir ve bir sonraki yıla devredilemez.

Sahiplik ve Fikri Mülkiyet Hakları

TradeAtlas, “TradeAtlas Hizmetleri” üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, “TradeAtlas Hizmetleri” kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, TradeAtlas Hizmetleri TradeAtlas tarafından gizli olduğu belirtilen bilgileri içerebilir ve Kullanıcı TradeAtlas’ın önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri açıklayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

TradeAtlas ile aksine yazılı bir sözleşme yapmadıkça, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size TradeAtlas’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı, TradeAtlas Hizmetleri üzerinde veya Kullanıcının TradeAtlas Hizmetlerini kullanarak derlediği veriler üzerinde herhangi bir hak elde etmediğini kabul etmektedir. Kullanıcı TradeAtlas’a ait herhangi bir telif hakkı sembolünü veya diğer belirleyici marka özelliklerini veya bilgilerini değiştiremez veya kaldıramaz.

Kullanıcı veya Siz TradeAtlas Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü değiştiremez, başka şekle sokamaz veya herhangi bir şeye uyarlayamaz ve TradeAtlas Hizmetlerine izinsiz erişmek için herhangi bir yazılım veya teknik kullanamaz veya TradeAtlas Hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir yazılımı kullanamaz. Kullanıcının TradeAtlas Hizmetlerinden yararlanması/ kullanması esnasında herhangi bir hacking yöntemini veya tekniğini kullanması kesinlikle yasaktır.

TradeAtlas’ın internet sitelerinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı TradeAtlas’a aittir. Ayrıca bu sitelerin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

TradeAtlas internet sitelerinde bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı TradeAtlas’a aittir.

Reklamlar

TradeAtlas’ın bazı internet hizmetleri reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu “TradeAtlas Hizmetleri”nde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar, “TradeAtlas Hizmetleri” nde yer alan bilgilerin içeriğini, “TradeAtlas Hizmetleri” aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

TradeAtlas, sunduğu “TradeAtlas Hizmetleri”ne bu tip reklamları koyabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

TradeAtlas, “TradeAtlas Hizmetleri” nde yapılan reklamın kapsamını, içeriğini, şeklini ve diğer özelliklerini size önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Reklamların tam ve doğru olduğuna; TradeAtlas’ın sunduğu “TradeAtlas Hizmetleri” nde yapacağı herhangi bir değişiklik veya “TradeAtlas Hizmetleri” nde verilmesinde herhangi bir sürekli veya geçici durdurma; “TradeAtlas Hizmetleri” nde kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması; TradeAtlas ’a doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini vermemeniz; şifrenizi veya kullanıcı adı bilgilerinizi güvenli ve gizli tutamamanız durumunda TradeAtlas, TradeAtlas’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri size karşı yükümlü olmayacaklardır.

Yukarda beliritlen TradeAtlas’ın sorumluluğundaki sınırlamalar, TradeAtlas’ın bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

TradeAtlas, internet sitelerinde yer alan şirket, kurum veya kişilerin vermiş olduğu ilan-iletişim bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. TradeAtlas internet sitelerine ilan veren kişi veya kurumlar ilanda bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Kullanıcıların diğer ilanları değiştirme çabaları ve sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar; sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek faaliyetler; virüs aracılığıyla TradeAtlas sitelerinin çalışmasına engel olma eylem ve faaliyetleri kesinlikle yasaktır.

Koşulların Değiştirilmesi

TradeAtlas zaman zaman Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, TradeAtlas kullanım koşullarının yeni bir kopyasını internet adreslerinden erişilebilir hale getirecektir. TradeAtlas internet sitelerine girerek o an için geçerli olan koşulları kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları kontrol etmeniz gerekir.

Eğer “TradeAtlas Hizmetleri”ni, Kullanım Koşullarının değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, TradeAtlas sizin bu kullanımınızı yenilenen kullanım koşullarının kabülu olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Diğer Şartlar ve İçerikler

Eğer Kullanıcı, TradeAtlas ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı TradeAtlas Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

“TradeAtlas Hizmetleri” başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. TradeAtlas’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan TradeAtlas’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

Veritabanımızda bilgileri yer alan firmalardan bilgilerinin silinmesini talep eden firmaların kayıtları bu taleplerini remove@tradeatlas.com adresine e-posta ile bildirmeleri durumunda silinmektedir. 

Yasal Uyarı ve Uygulanacak Hukuk

TradeAtlas internet siteleri ve içeriklerindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinleri esas alınacak olup, Bursa - Türkiye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de Bursa-Türkiye'den yürütülecektir. Ayrıca, üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

TradeAtlas’ın kullanım koşullarında yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması TradeAtlas’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklar veya çözümler TradeAtlas için geçerli olmaya devam eder.

Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Kullanım Koşullarındaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeden Kullanım Koşullarından çıkartılacaktır. Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

TradeAtlas Hizmetleri, TradeAtlas’ın rakibi konumunda olan veya TradeAtlas ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.