HEDEF PAZARLAR

Hedef ülke/ülkeler seçimi ürünümüz için hedef pazarın/pazarların belirlenmesinde ilk adımdır. Ancak seçtiğimiz ülkeyi hedef pazar olarak tanımlayabilmemiz için masa başında ve hedef ülkede araştırma yaparak ülkenin pazar anlamındaki potansiyelini değerlendirmemiz gerekir. Çünkü, ihracat demek sadece ürünümüzün kendi sınırlarımızı aşıp, başka bir ülkenin sınırlarına ulaştırılması değil, ihraç ürünümüzün hedef ülkenin pazarındaki alıcılara en karlı ve verimli bir şekilde teslim edilmesidir.

Hedef ülkeyi belirlemek için öncelikle potansiyel ihraç ürünümüzün Türkiye’deki ve dünyadaki durumunu tespit etmemiz gerekir. Hedef Pazar belirlemek bir pazar araştırması konusu olduğundan bunun için çeşitli veri kaynaklarını kullanmaktayız. Söz konusu bilgilere elde etmek için Uluslararası Ticaret Merkezi ITC’nin ücretsiz olarak sunduğu www.trademap.org veritabanından yararlanabilirsiniz. Sözkonusu veri tabanına, http://mas-admintools.intracen.org/accounts/Registration.aspx linkinde yer alan formu doldurarak üye olabilirsiniz.


1. Potansiyel ürünümüzün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) nedir?

Ürünümüzle ilgili araştırma için öncelikle ürünümüzün GTIP Kodunu (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) bilmemiz gerekir. GTIP ürünümüzün uluslar arası ticaretteki genel geçer adıdır. Ürünümüzün GTIP’ini belirledikten sonra artık her türlü veri tabanından istatisiki bigileri elde etmemiz mümkündür. Bunun için internet sayfamızdaki GTIP Sorgulama bölümünü kullanabilirsiniz.

Örnek olarak ürünümüz zeytinyağı olsun. İnternet sitemizin GTIP Sorgulama sayfasındaki ürün ismi bölümüne “Zeytinyağı” yazdığımız zaman 150910 (saf zeytinyağı) ve 150990 (diğer zeytinyağları) kodları karşımıza gelecektir. Ürünümüzü 150910 GTİP kodunda yer alan saf zeytinağını seçiyoruz.

2. Ürünümüzün dünya ithalatı nasıl gelişmektedir?

Ürünümüzle ilgili olarak dünya ithalatındaki gelişimi belirlemek için ürünün dünyadaki ithalat hacmi, miktar ve/veya değer itibariyle ithalatın artış veya azalış hızı ile birlikte hangi ülkelerin ithal ettiği hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.

Bunun için ITC-Trademap (www.trademap.org) veritabanından ürünümüzün GTIP kodunu girerek ülkeler itibariyle dünya ithalatını inceleyeceğiz.

Öncelikle daha önceden kaydolduğumuz Trademap’e e-posta adresimiz ve şifremiz ile giriş yapıyoruz.


Girişimiz tamamlandığı anda karşımıza aşağıda ekran görüntüsü yer alan "Selection Menu" sayfası gelmektedir.Bu menüde “Import” u işaretleyip “Product” bölümünde de “Single” seçtikten sonra aynı bölüme aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere ürünümüzün GTIP kodu olan 150910 kodunu yazıyoruz. Örnek olarak 1509 zeytinyağı GTIP’i girilmiş görülmektedir.